Stograna har fällts

Storgrana på kyrkskogen har fallit för Jan Sammels motorsåg.

Händelsen skedde måndagen den 17 mars 2003 kl 11:30 och sågs av en stor skara människor, tidningar, TV och radio som var närvarande vid fällningen.

Granen hade slutat sina dagar på “rot” så det var hög tid att ta ner den innan den ruttnade ned och inte hade kunnat tas till vara.

Granen ligger nu på “lit de parade” på hembygdsgården KarmenKynna under tak och kommer att klara sig i många år.

Lite data om granen:
Höjd ca 48 meter
Diameter 85 cm.
Omkrets 2,67 m.
Volym 12,5 kbm.
Ålder ca 160 år.