Informationsmötet om Vägen till Världsarv Finnskogen

Mötet inleddes först med sång och gitarrspel av Björn Sandborg . Han sjöng Bygda mi av vår egen poet Axel Fritioffsson. Fortsättning följde med skrönor berättade med inlevelse av Björn Söderbäck, känd från bl.a Berättarladan.
Björn Sandborg återkom med info om hur 300.000kr insamlats för att starta en förstudie om hur gå tillväga när det gäller försök att få Finnskogen att bli ett kulturarv. Förstudien har lett till en fördjupning av förstudien och Birgitta Elfström, Värmlands musèum, är projektledare.
De enda restriktioner som finns när det gäller Världsarv är att inte bygga motorväg i området. Det är alltså inte sant som en del säger att man inte får plocka en enda pinne (min anm.)! Det gäller också att man har allmännheten med sig och att man får till en bra ansökan.
Lokalen var mer än fullsatt.

Irmgard Henriksson

Rabbakobergs skidstuga

 

Söndagen den 10/3 2019

Nu finns de nydragna spår på alla våra banor! Serveringen i stugan är öppen 10-16!
Välkomna!

 

Medelstidsmarknad

Karmenkynna fylls med gycklare, musikanter och svärdfäktare. Dags för Medeltidsmarknad!
Musik och lekar. Smide, ponnyridning och bågskytte för barnen. Gycklare, häxor med healing, tjärbränning, korgflätning, hantverk och knallar.
Servering på värdshusen Rökta Gäddan och Stekta Grisen med flera. Motti & fläsk i rökstugan.
Pris: 50 kr
Medeltidsklädda samt barn under 120 cm gratis entré.

TILLFÄLLEN

2019-05-25 10:00 – 2019-05-26 18:00

Medlem i Lekvattnets Hembygdsförening

Nu kan du betala medlemsavgiften 2019 i Hembygdsföreningen.
Vi äger och sköter Karmenkynna och Ritamäki. Kvarntorp ägs av Torsby kommun och föreningen har ett avtal om skötsel och servering. Gårdarna skall vara i bra skick och alla i bygden skall känna sig välkomna dit. Vi har ibland barndop och vigslar på gårdarna, och det är högtidsstunder för föreningen.

Vi är i stort behov av hjälp med både stort och smått vad gäller skötseln. Styrelsen behöver också fler medlemmar. Vi finns på Lekvattnets hemsida och föreningen har också en egen hemsida www.hembygd.se/lekvattnet.

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Du kan betala till plusgiro 53 42 95-1. Obs viktigt! Ange ditt namn som meddelande vid inbetalningen. Skicka gärna också ett mail till hembygdsforeningen@lekvattnet.se så att vi får dina kontaktuppgifter.

Vi vill också gärna komma i kontakt med utflyttade lekvattenbor.

Välkommen i föreningsgemenskapen!

Styrelsen

Fotograf Alf Folmer

Människor och miljöer i tre supermakter
– Usa, Sovjet och Kina

Värmlands Museum, Karlstad
-fram till den 24 mars 2019