Höstglöd 5 oktober

Föredrag på Torsby Finnskogscentrum samt invigning av den nyrestaurerade bastun vid finngården Kvarntorp:

kl. 14.00 “Rian avsides sättas skall” – om Finngårdens byggnader då, nu och i framtiden. Föredrag med bebyggelseantikvarie Monica Björklund. Torsby Finnskogscentrum, Lekvattnet.

kl. 16.00 Invigning av den nyrestaurerade bastun vid finngården Kvarntorp. Jo Husmo och Monica Björklund berättar om restaureringen. Utförligare program kommer. Arr: Torsby Finnskogscentrum, Finnskogen – vägen till världsarv, Torsby kommun, Lekvattnets hembygdsförening, #jo rökugnmakare.

Stenrikt på Finnskogen

En kurs i Mattila 27-29 september
med logi, mat och geologen, folkbildaren Kjell Westerdahl, Mora, som kursledare.
Vi lär oss om grunder i geologi, mineral- och bergartsbildningar, istider, jordarter och vaskar guld.
Anmälan till info@mattila.se, tel 0560 – 250 60. Kursavgift 1960kr

Höstglöd

Söndag 29 september

kl. 15.00

Konsert med Erik Lukashaugen, Finnskogskänsla. Hemgården Lekvattnet.

Arr. Valkoinens släktförening.