Årsmöte Ormhöjden Lomsen VSF

Hemgården tisdag den 5 juni klockan 19.00

Årsmöten

VITTJÄRNSBERGETS VSF och HÖTJÄRNS VSF

Tisdagen den 29 maj kl 18.00 resp. 18.30 i Hemgården.

Välkomna!                                                      Styrelserna

Nu är Lekvattnet som allra vackrast

MAJA LARSSONS MINNESFOND

”Fondens ändamål skall vara att dela ut stipendium som är avsedd för enskilda lovande idrottsungdomar i Torsby Kommun, vilka är bra inte enbart i idrott utan och visat god kamratanda och sociala karaktärsegenskaper. Stipendium delas även ut till idrottsföreningar inom Torsby kommun som bedriver ungdomsverksamhet.”

Ansökan till fonden sändes till

Maja Larssons Minnesfond, Framgårdsvägen 22, 685 33 Torsby.
Senast den 31 maj 2018.

Arrendator vid Kvarntorp

Lekvattnets Hembygdsförening söker med ljus och lykta efter någon som kan åta sig serveringen på Kvarntorp. Det kan bli fråga om enklare servering, dagligen kl 11-18 från midsommar till mitten av aug eller hela sommaren om du så vill. För mer uppgifter kontakta Tore 072-734 63 91 eller Björn 070-210 20 16.

Sommarens utställning på Finnskogscentrat

Sommarens utställning vid Torsby Finnskogscentrum berättar om finngårdarnas utbredning i landskapet från 1600-talet till början av 1900-talet. Genom fyra kvinnor får vi ta del av historiska berättelser som har lämnat spår.

01 jun 2018 – 31 aug 2018

Läs mer om utställningen

Hus/skog till salu

Hus

Hus/Skog

Långsjöhöjden 1:4

Skog

 

Profiler och filurer i Lekvattnet

På denna film får vi ta del av svunna tider i Lekvattnet.