Årsmöte

i Ormhöjden Lomsen VSF
Hemgården
31 maj klockan 18.00

Välkomna!
Styrelsen

Årsmöte Lekvattensjöns västra VSF

Lekvattensjöns västra VSF kallar till årsmöte i Hemgården måndag 29 maj kl 18.00.

Välkomna önskar styrelsen

Årsmöte

Hötjärnsvägens vsf kl 18.00. Vittjärnsbergets vsf kl 18.3o

Hemgården, Lekvattnet tisdag den 30 maj.

Välkomna! Styrelserna

Årsmöte Lekvattnets Skidklubb

Torsd. 25 maj kl. 15.00

Skidstugan
Välkomna! LSK

 

Tvättstugan i Hemgården

Vi ändrar timtaxan i tvättstugan då det börjar bli besvärligt med gamla femkronor och då det kostar för mycket att bygga om myntautomaten i tvättmaskin. Myntautomaterna kopplas bort.

Nya timtaxan är:

50 kr per timme

400kr för heldag

Detta gäller från 17 04 01 och medför ingen taxehöjning .

Varmt välkomna

 

Lekvattnet 202 till salu (ve Luken)

Läs mer på HemnetLuken