Siverberg

Ett ödetorp på hemmanet Södra Lekvattnet, som ligger öster om torpet
Lyssjöberg, vid sjön Lysen. Den som bodde där under 1800-talets senare
hälft, hette Erik Larsson. Hans hustru hette Stina Nilsdotter. De hade två
söner: Nils och Johan samt en dotter, som hette Karolina. Det var ett torp som
födde två kor. Namnet Silverberg kom av att det fanns en stenart, som var
silverglänsande och de gamla finnarna trodde att där fanns silver. Det äges
nu av Billeruds A.B. och är beväxt med skog.


Det går att åka bil ända fram. Skylten sitter precis vid vändplanen vid grusvägens slut.

foto: Benny Ljus