Om Lekvattnet

Lekvattnet, Lekvatten, Lekavatti,
Leekevatn, Lejkavattna, Legavattina

 1. Om Buss till Lekvattnet
 2. Om Facebook och Lekvattnet
 3. Om Finnskogen
 4. The Finn Forrest film
 5. Om Finnskogen och Lekvattnet historia
 6. Om Finngårdens byggnader
 7. Om Finnskogen vår
 8. Om hemsidan
 9. Om Hotellåsen (lillhem)
 10. Om Informationsskylten
 11. Om Lekvattnets befolkning
 12. Om Lekvattnets församling
 13. Om Lekvattnets kommun
 14. Om lokalradion
 15. Om långfärdsskridskor på sjöar runt Rottnan
 16. Om Postutdelningen
 17. Om snöröjning
 18. Om sophämtning
 19. Om Spättungen
 20. Om Skogsfinnarnas flagga
 21. Om Sockenvapnet
 22. Om sången från Lekvattnet
 23. Om visa till Lekvattnet
 24. Om vår Integritetspolicy

Lekvattnet är en småort i Torsby kommun och kyrkby i Lekvattnets socken.
Ortnamnet skrivs 1649 Lekevatn och avser då den namngivande gården. Namnet bars ursprungligen av Lekvattensjön, där ordet lek troligen syftar på vattnets rörelse.

Denna dalgång med sina berg i väster mot Norge är en trakt som älskas av sina innevånare,
och av alla de som en gång besökt denna vackra del av Finnskogen.
Om en gång till Lekvattnet du tager dig en tur,
så vet jag, att du aldrig dig ångrar.

Värmlands lilla dockskåp, ja det var så Selma Lagerlöf beskrev Lekvattnet.

Välkommen du som aldrig varit här, jag är säker på att du åker iväg ifrån Lekvattnet, med en längtan tillbaka.

Lekvattnet vid gränsen mot Norge tillhör de mest utpräglade finnbygderna, med en kuperad skogsbygd med spridd dalgångsbebyggelse längs Rottnan och höjdbebyggelse i skogsmarkerna. Ortsnamnet 1649 Lekevatn, avser den namngivande gården) syftar på Lekvattensjön, där ordet lek troligen syftar på vattnets rörelse.Lekvattnet, socken som tillhör Fryksdals härad, ligger kring Rottnaälvens övre lopp intill norska gränsen, och utgöres av en höglänt skogsbygd, där höjderna flerstädes når över 400 meter ö. h.
Socknen är glest bebyggd och utgör ett av de områden, där finnkulturen bevarat sig längst. Rottnaälven rinner genom socknen i NV-SÖ. Några större sjöar finnas ej; däremot ett flertal skogstjärn.
Fornminnen saknas.(1)
Areal: 195,52. Enligt 1934 år fastighetstaxering är ägovidden: 340,28 har åker, 415,62 slåtteräng,  0,50 kultiverad betesäng, 115,40 annan betesäng, 15741,89 skogsmark, 2470, 51 övrig mark. Senast kretursräkning uppgiver:  ca 60 hästar, 575 nötkreatur, 110 svin, 445 får. Jordbruksvärde 768, 300 kr.
I jordbruksvärde ingående värde å skogsmark: 290, 400 kr. Skogsvärde 1,393,300 kr. Innevånarantal: 841.
Kyrkan uppförd av tra 1850-51, och består av långhus med tresidigt korslut samt torn. Restaurerad 1933. Socknen bildar pastorat med Fryksände och Vitsand. Kommunister: Kullin, Gustav Cornelius.


(1)Det finns fornminnen i Lekvattnet
http://lekvattnet.se/historien/innan-finnarna-kom/


Kommunsammanslagningen

1951 skedde en kommunsammanslagning som innebar att Fryksände och Lekvattnet slogs samman till Fryksände kommun.

Vad lever befolkningen i Lekvattnet av?

Den frågan ställde landshövdingen Axel Westling under ett förberedande möte inför kommunsammanslagningen Fryksände – Lekvattnet.

Lekvattnets sista kommunfullmäktige Albin Johnsson försäkrade, “att i Lekvattnet reder de sig gott med  lite jordbruk, skogsarbete, tjuvskytte och smuggling från Norge”.

Vidare yrkade Albin på, att den nya storkommunen borde få ett nytt namn:
– halva namnet av Lekvattnet och Fryksände bör ju bli Lekvattnetsände.
– istället blev ju namnet Frysände kommun, som sedan 1967 blev Torsby kommun.


 

Lekvattnet den 17 januari 2016