Om Lekvattnet

Lekvattnet, Lekvatten, Lekavatti,
Leekevatn, Lejkavattna, Legavattina

Lekvattnet är en småort i Torsby kommun och kyrkby i Lekvattnets socken.
Ortnamnet skrivs 1649 Lekevatn och avser då den namngivande gården. Namnet bars ursprungligen av Lekvattensjön, där ordet lek troligen syftar på vattnets rörelse.

Denna dalgång med sina berg i väster mot Norge är en trakt som älskas av sina innevånare,
och av alla de som en gång besökt denna vackra del av Finnskogen.
Om en gång till Lekvattnet du tager dig en tur,
så vet jag, att du aldrig dig ångrar.

Värmlands lilla dockskåp, ja det var så Selma Lagerlöf beskrev Lekvattnet.

Välkommen du som aldrig varit här, jag är säker på att du åker iväg ifrån Lekvattnet, med en längtan tillbaka.

Lekvattnet vid gränsen mot Norge tillhör de mest utpräglade finnbygderna, med en kuperad skogsbygd med spridd dalgångsbebyggelse längs Rottnan och höjdbebyggelse i skogsmarkerna. Ortsnamnet 1649 Lekevatn, avser den namngivande gården) syftar på Lekvattensjön, där ordet lek troligen syftar på vattnets rörelse.Lekvattnet, socken som tillhör Fryksdals härad, ligger kring Rottnaälvens övre lopp intill norska gränsen, och utgöres av en höglänt skogsbygd, där höjderna flerstädes når över 400 meter ö. h.
Socknen är glest bebyggd och utgör ett av de områden, där finnkulturen bevarat sig längst. Rottnaälven rinner genom socknen i NV-SÖ. Några större sjöar finnas ej; däremot ett flertal skogstjärn.
Fornminnen saknas.(1)
Areal: 195,52. Enligt 1934 år fastighetstaxering är ägovidden: 340,28 har åker, 415,62 slåtteräng,  0,50 kultiverad betesäng, 115,40 annan betesäng, 15741,89 skogsmark, 2470, 51 övrig mark. Senast kretursräkning uppgiver:  ca 60 hästar, 575 nötkreatur, 110 svin, 445 får. Jordbruksvärde 768, 300 kr.
I jordbruksvärde ingående värde å skogsmark: 290, 400 kr. Skogsvärde 1,393,300 kr. Innevånarantal: 841.
Kyrkan uppförd av tra 1850-51, och består av långhus med tresidigt korslut samt torn. Restaurerad 1933. Socknen bildar pastorat med Fryksände och Vitsand. Kommunister: Kullin, Gustav Cornelius.


(Det finns fornminnen i Lekvattnet
Innan finnarna kom

 


 

Lekvattnet den 17 januari 2016