Om Skogsfinnarnas flagga

image_print

flagga för skogsfinska ättlingar i Norge och Sverige

Under senare delen av 1500-talet och ca 40 år in på 1600-talet, kom flera tusen finnar från Savolax och Tavastland över Bottenhavet till en stor del av Sverige och sydöstra Norge. Dessa människor hade med sig stor kunskap om svedjebruk, en jordbruksteknik i skogslandskap, som gav större skörd än traditionellt jordbruk. Vi kallar gruppen idag för skogsfinnar. De hade med sig sin egen kultur med svedjebruk, matvanor, byggnadsskick, folktro, musik och hantverk. Odling av svedjeråg tillsammans med jakt och fiske var ett vanligt levnadssätt. De var bekanta med järnframställning och kunde även tillverka fina skjutvapen. 

Ättlingar, över en miljon i Sverige, ska inte blandas ihop med de tusentals finnar som kom för arbete senare under 1900-talet.
Under åren har detta minoritetsfolk fått sina finska namn utbytta, språket har försvunnit och mer eller mindre utplånats. Nu vill flera föreningar i Norge och Sverige arbeta med att synliggöra kunskaper och hantverk, ta tillbaka släktnamnen och skriva om historien i skolböckerna. Det här är så mycket större än bara bastubad.
En övergripande beskrivning och en samhörighet behövde en symbol. Både för information om att här finns kunskap om skogsfinnar och för anknytning genom intressen, åsikter och känslor för alla ättlingar.
11 organisationer, överspännande stora områden i Sverige och Norge, gav fem mandat att fortsätta: Solør-Värmland Finnkulturförening, Finnsam (Finnbygder i samverkan), Skogfinske interesser i Norge, Skogfinneforeningen och Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige utlyste en tävling och nu är flaggans form beslutad. Vinnare blev Frédéric M. Lindboe och Bettina Gullhagen från Oslo.

Färg och form är inte slumpmässig utan speglar den skogsfinska traditionen på ett värdigt sätt.
Grön beskriver skogens betydelse för skogsfinnarnas svedjebrukskultur.
Gul står för svedjerågen.
Rött står för eld och heliga trädet rönn. En färg som tillsammans med svart även fanns i flaggorna för Savolax och Tavastland.
Svart för sotet efter svedjandet, som var viktigt för den råg som sen såddes, och rökstugornas sotiga väggar. Det svarta fältets form är en gammal symbol för fruktbarhet.
Flaggan kommer att finnas för reproduktion. Kontakta nedanstående organisationer eller Norsk Skogfinsk Museum i Norge.
Flaggan ska användas med aktsamhet och respekt.

 • Solør-Värmland Finnkulturförening, Jan Myhrvold
 • Finnsam (Finnbygder i samverkan), Lena Gribing
 • Skogfinske interesser i Norge, Terje Bredvold
 • Skogfinneforeningen, Rune Bjerke
 • Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige, IngMarie Bohmelin
För kontakt:
Sverige:
 • IngMarie Bohmelin, Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige
  0737 29 15 50
  flagga@skogsfinnar.se

Norge:

 • Jan Myhrvold, Solør-Värmland Finnkulturförening
  0047 977 07 604
  flagga@skogsfinnar.se

LÄNK TILL ANIMATION DÄR MAN KAN SE HUR DEN VAJAR FÖR VINDEN:  

Skogfinsk flagga, tryckt med en längd av 100 cm. Passar till en balkongstång!
Önskas andra längder kan denna produceras (både tryckt och sys)

Kontakta

 


Sverigefinska flaggan

-flagga för den finsktalande befolkningen i Sverige

Svenskfinska flaggan är den finsktalande minoriteten i Sveriges, Sverigefinnarnas, flagga.
Den ritades av Andreas Ali Jonasson 2007 och togs fram av Sverigefinska flaggans vänner.
Efter en tävling röstades den fram av Sverigefinländarnas delegation, på deras årsmöte 30 mars 2014, som den Sverigefinska gruppens officiella symbol.
Flaggans proportioner är samma som för Ålands flagga.
Flaggan innehåller både den finska och den svenska flaggans färger.


Finlandssvenskarnas flagga
– flagga för den svensktalande befolkningen i Finland

Om flaggan på wikipedia


Uppgiftslämnare
Lennart Eriksson Anders Eriksson

Flaggdagar

Den 24 februari, som är Carl Axel Gottlunds födelsedag och tillika Sverigefinnarnas “nationaldag”.


Dick Harrison: Skogsfinnarna tämjde svenska landskap