Karmenkynna

image_print

Därför att folk fortfarande hittar vägen till KarmenKynna,har vi beställt extra fläsk.
Vi håller öppet t.o.m. 3 september.

För bokning & info Lekvattnets hembygdsförening
  • 0560 501 76
  • 073 068 97 43

Servering av motti , köttbullar med mos, våfflor, läsk, kaffe mm.

  • Motti och fläsk
  • Potatismos och köttbullar
  • Våffla med sylt o vispgrädde
  • Kaffe
  • Dricka

Lekvattnet var den första av norra Värmlands socknar dit finnländare kom. På hembygdsgården KarmenKynna finns många byggnader som visar de invandrande finnländarnas levnadsvillkor. KarmenKynna är en av Värmlands finaste samlingar av finska byggnader. Här finns 18 hus, alla utmärkande för den byggnads- och boendekultur, som de på 1600-talet invandrande finnarna förde med sig från Finnlands östra delar. I de här husen finns kvarlämnade redskap och husgeråd, som avslöjar mycket om här människornas sätt att hantera och utnyttja naturen, samt om deras levnadsvillkor över huvud taget. Rökstugudelen är från mellangården i Örtjärnshöjden och flyttad till platsen år 1923. Den s k svenskstugan är tillbyggd några år senare. Finnen Erik Eriksson Kiiskinen född i Östmark, kom till Örtjärnshöjden under 1780-talet. Han lät uppföra rökstugan och gifte sig med gårdsägaren Nils Larssons dotter Karin. Gården övertogs så småningom av sonen Jon Eriksson och hans hustru Kjerstin Jonsdotter. Deras son Jon Jonsson gifte sig med Kerstin Ersdotter-Kähöinen, och blev de sista som utnyttjade rökstugan som bostad fram till 1910. Den blev sedan stående obebodd fram till 1923 då den såldes till Lekvattnets hembygdsförening.

Gården ägs av Lekvattnets hembygdsförening


 


Rökstugudelen (vänstra delen) är från mellangården i Örtjärnshöjden och flyttad till platsen år 1923. Den s k svenskstugan (högra delen) är tillbyggd några år senare.

Rökstugudelen från mellangården i Örtjärnshöjden

Rökstugan, byggd på 1780-talet och bebodd fram till 1910, flyttades 23 mars 1923 till KarmenKynna, där den tillbyggdes med kove, förstuga och svenskstuga. Ett härbre, som troligen stammar från samma tid som rökstugan, har också flyttats till KarmenKynna


Rökugnen
Storbak på gång
Rök i taket på rökstugan